Ministanci

Utworzono: poniedziałek, 02, kwiecień 2018 18:48

Regulamin liturgicznej służby ołtarza przy Parafii p. w. NNMP w Piasecznie

 1. Ministranci przychodzą do służenia minimum 10 minut przed Mszą Świętą lub nabożeństwem.
 2. Ministranci służący przy ołtarzu i lektorzy powinni być w stanie łaski uświęcającej.
 3. Strój ministranta i lektora powinien być zawsze czysty i schludny.
 4. Każdy ministrant zakłada komżę i kołnierz. W przypadku ministrantów seniorów i lektorów mogą to zastąpić albą.
 5. Będąc w zakrystii przed i po Mszy Świętej lub nabożeństwem zachowujemy ciszę.

Zasady ministrantów

 1. Ministrant KOCHA Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki służby ołtarza.
 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 3. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 4. Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy.
 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 6. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.
 7. Ministrant jest dobrym synem i bratem.
 8. Ministrant swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.
 9. Ministrant przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.
 10. Ministrant podobnie jak kapłan stara się być niejako drugim Chrystusem.

Króluj nam Chryste!