Przegląd Pieśni Maryjnej

Utworzono: poniedziałek, 28, kwiecień 2014

Sanktuarium Królowej Pomorza

i Matki Jedności w Piasecznie

zaprasza na

 

VI Maryjny Festiwal Pieśni i Piosenki Religijnej Piaseczno 2013

ku czci Matki Jedności

wszystkich artystów działających przy parafiach, szkołach i placówkach Kultury.

Festiwal odbędzie się w dniu12.o5.2o13r.

Zgłoszenia przyjmowane są do31.o4.2o13r.

 

Telefon kontaktowy 781-535-400

Nie może zabraknąć Waszego zespołu.

Zaprasza kustosz sanktuarium ks. Andrzej Ossowski oraz Organizatorzy!

 

KARTA ZGŁOSZENIA - pobierz

 

 

REGULAMIN

 

TERMIN:

 • 12 maja 2013 r.

 

CEL PRZEGLĄDU:

 • uwielbienie Królowej Pomorza i Matki Jedności

 • propagowanie pieśni maryjnej i religijnej jako języka jedności

 • dzielenie się talentami

 

ORGANIZATOR:

 

 • Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Piasecznie.

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 

 • Diecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej

 • Parafialny Zespół Caritas

 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży o/Piaseczno

 

PATRONAT MEDIALNY:

 

 • Radio „GŁOS”

 • Pismo katolickie „Pielgrzym”

 • Telewizja „Piaseczno”

 

ZAŁOŻENIA FESTIWALU:

 

 1. Festiwal ma charakter konkursu.
 2. Artyści występują w dwóch kategoriach:
 • I kategoria - Soliści

 • II kategoria - Zespoły

  3. Każdy uczestnik może wystąpić tylko w jednej kategorii.

  4. Dla uczestników, którzy zajmą I, II, III miejsce przewidywane są nagrody pieniężne lub inne nagrody i wyróżnienia przewidziane przez organizatorów.

 

KRYTERIA OCENY JURY:

 • Intonacja, emisja głosu i dykcja

 • Aranżacja partii wokalnej i instrumentalnej, zgodność z wzorami w zakresie wykonawstwa poszczególnych instrumentów, prawidłowość instrumentacji w wykorzystaniu potencjału zespołu w zakresie posiadanych głosów.

 • Dobór repertuaru:

a) proporcje brzmieniowe między grupami wykonawczymi

b) kontrast wyrazowy pomiędzy utworami

c) różnorodność opracowania muzycznego

d) adaptacja utworów do własnego instrumentarium lub kompozycje własne.

 • Bogactwo harmoniczno – melodyczne wykonywanych kompozycji.

 • Ogólny wyraz artystyczny.

 

ORGANIZACJA FESTIWALU

 

12 maja (niedziela)

 

 • Od godziny 10.00 – próby akustyczne zespołów przy Studzience.

 • godz. 12.00 - uroczysta Msza Święta w kościele parafialnym w Piasecznie.

 • po Mszy Świętej przejście z kościoła parafialnego w miejsce objawień NMP do Studzienki.

 • otwarcie VI Maryjnego Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej Piaseczno 2013.

 • przesłuchania konkursowe.

 • narada jury, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

 • zamknięcie VI Maryjnego Festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej Piaseczno 2013.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W FESTIWALU ORAZ INFORMACJE DODATKOWE

 

 • W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy artyści działający przy różnego rodzaju placówkach oświaty (szkoły, parafie, domy kultury itp.).

 • Występujący zobowiązani są przygotować dwa utwory (jeden maryjny, jeden dowolny).

 • Utwór maksymalnie może liczyć dwie zwrotki.

 • Od Zespołów wymagana jest aranżacja muzyczna wykonywana na żywo, Organizator dopuszcza podkład półmechaniczny (np. keyboard).

 • Soliści mogą skorzystać z podkładu nagranego na płycie CD.

Podkład ten należy przesłać razem ze zgłoszeniem.

 • Zakwalifikowanie się do konkursu następuje na podstawie Karty Zgłoszenia, podpisanej przez prowadzącego daną placówkę i opiekuna zespołu.

 • Zgłoszenia należy przesyłać na adres podany na końcu regulaminu (zgłoszenia można przesyłać drogą pocztową, elektroniczną, faksem bądź telefoniczną) do dnia 30.04.2013r.

 • Werdykt Jury jest ostateczny.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonywania zdjęć, nagrań fonograficznych, nagrań wideo mających na celu dokumentację i promocję Festiwalu; za wykorzystanie tychże materiałów wykonawcom nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.

 • Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają uczestnicy.

 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione podczas trwania imprezy.

 • W trakcie Festiwalu zespoły mogą rozprowadzać swoje płyty (należy o tym poinformować wcześniej).

 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

 

 • profesjonalne nagłośnienie

 • gorący posiłek

 • dyplomy uczestnictwa dla wszystkich grup występujących w Festiwalu.

 • dobrą zabawę i miłą atmosferę.

 • obsługę medyczną podczas trwania imprezy.

 

Adres:

Biuro MFPiPR

83 – 123 Piaseczno

tel. (058) 5351423; 781535400

tel. fax. (058) 5351424

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.sanktuarium-piaseczno.pl