Sanktuarium Maryjne w Piasecznie

 • win_1
 • win_4

  We wrześniu 2018 r. obchodzić będziemy 50. rocznicę koronacji Figury Matki Boskiej Piaseckiej. Aktu koronacji dokonał kardynał Karol Wojtyła

 • win_2
 • win_5

  We wrześniu 2018 r. obchodzić będziemy 50. rocznicę koronacji Figury Matki Boskiej Piaseckiej. Aktu koronacji dokonał kardynał Karol Wojtyła

 • win_3
 • win_6

  We wrześniu 2018 r. obchodzić będziemy 50. rocznicę koronacji Figury Matki Boskiej Piaseckiej. Aktu koronacji dokonał kardynał Karol Wojtyła

MSZE ŚW. W SANKTUARIUM

 

w niedziele

 • godz. 7.45 (Kaplica filialna w Rakowcu),
 • godz. 9.00, 10.30 i 16.00 w kościele parafialnym

dni powszednie

 • godz. 18.00 w kościele parafialnym

więcej informacji

MKiDN - dotacje

. Czy ktoś jeszcze z Państwa pamięta nasz kościół parafialnych pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Piasecznie przed pracami prowadzonymi w kościele od roku 2010 za pośrednictwem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Od tego czasu wykonano w kościele izolacje poziome, których efekt widzimy do dziś na ścianach w przyziemiu wnętrza świątyni, ich koszt całkowity to: 220 527,22 PLN, dofinansowanie z MKiDN to: 150 000,00 PLN, wkład Parafii: 70 527,22 PLN. Następnie wykonano naprawę pokrycia dachowego na całej jego powierzchni tj. prezbiterium, kaplicach bocznych oraz nawach kościoła, wartość całkowita tych prac to: 403 004,94 PLN przy dofinansowaniu ze środków MKiDN w wysokości: 280 000,00 PLN, wkład Parafii: 123 004,94 PLN. Ostatnie z prac zakończono w październiku 2013 roku, polegały one na wykonaniu konserwacji elewacji południowej (od prezbiterium do wieży) w ramach Etapu I., prace wykonano w okresie od 13.05.2013 do 31.10.2013r., w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe priorytet: 1 „Ochrona zabytków” przy dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie: 140 000,00 PLN, wkład Parafii pw. NNMP w Piasecznie wyniósł: 59 374,81 PLN, całkowita wartość wyniosła: 199 374,81 PLN.

Łącznie w okresie od kwietnia 2010r. do października 2013r., parafia otrzymała dofinansowanie ze środków MKiDN na realizację prac w kościele pw. NNMP w Piasecznie w wysokości: 570 000,00 PLN, przy wkładzie własnym Parafii w wysokości: 252 906,97 PLN, całkowita wartość prac to: 822 906,97 PLN.

W ramach konserwacji elewacji południowej kościoła wykonano prace konserwatorskie na odcinku od prezbiterium do wieży (620 m2). Przedmiotowe prace polegały na: dezynfekcji murów ceglanych i kamiennych z mikroflory, wykonaniu izolacji pionowej murów fundamentowych ceramicznych za pomocą elastycznej zaprawy na mikrokrzemionce i zabezpieczeniu izolacji folią kubełkową, skuciu wszystkich tynków i spoin cementowych i cementowo wapiennych oraz zabezpieczeniu i konserwacji tynków pierwotnych, wykonaniu ponadto przemurowań i wymianie licówki, uzupełnieniu ubytków cegły, likwidacji spękań muru, oczyszczeniu powierzchni elewacji oraz scaleniu kolorystycznym elewacji i hydrofobizacji elewacji. Po zakończeniu prac konserwatorskich wykonana została dokumentacja powykonawcza prac zgodnie z wytycznymi MKIDN.

Powyższe prace zostały wykonane przez konsorcjum firm Mathes&Mathes Małgorzata Sadowska – Mathes Konserwacja Zabytków, z siedzibą w Toruniu, oraz „Tompol” Tomasz Blomberg z siedzibą w Gdańsku. Prace zostały przeprowadzone pod nadzorem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, a także przy udziale nadzoru konserwatorskiego i budowlanego ze strony Inwestora tj. Parafii pw. NNMP w Piasecznie.

Prace oraz ich efekt przedstawia dokumentacja fotograficzna: zobacz zdjęcia